Debat Met God (hertaling Randy Newman's God's Song)

 

Kain sloeg Abel en Seth droeg de pijn

Want als de kind’ren van Israël van de wereld moesten zijn

Waarom gaan alle - alle kind’ren dan dood?

Dus ik vroeg de Heer

En de Heer zei:

 

Een mens is me lief, is alles voor mij

Gaf ‘m water en aarde

M’n enige zoon

Maar hij vindt mij in terreur

Ben ‘t mikpunt van hoon

Daar denkt geen menskind aan

 

Gij zoekt mij in hebzucht, gij zwijgt van het Lam

In de torens van Babel, in Nieuw Amsterdam

Hoe ik huil hier in de hemel alsof ík wist-wat-kwam?

Daar denkt geen menskind aan

 

Een Christen en een Jood dronken samen een wijn

Een Boedhist en een Moslim gingen met elkáár online

En zij pleitten voor hun volk

Ja zij smeekten in gebed-

-zeg-heer-een-pláág-kwelt-ons-bestaan

Heer, niemand kan dit aan!

We hebben U in ons zelf gezocht

We hebben onze huid (zo) duur (mogeijk) verkocht

Heer, wat wil een vader van zijn kind?

Geef ons licht, Heer, maak ons bemind!

En de Heer zei:

En de Heer zei:

Ik zwaai met mijn scepter, in bloed en in vlees

In het hoofd van een leider, en in het hart van een wees

Ik schuil in fanaten, in hun ziel en in hun geest

Daar wil geen menskind aan

’t Is allemaal mijn schuld

Daar wil geen menskind aan