Twee, drie liefdesliedjes

‘k Heb nog twee, drie liefdesliedjes, op m’n repertoire,

voor als de wijn mij – hoe troebel ook - ontrekt aan elk gevaar

Er zijn nog twee, drie ...kleine kroegjes.. waar ik eens zal staan,

Een microfoon, en een pianist, laat mij m’n gang maar gaan

Als ik nu eens alles wist, van Miriam of Marjolein,

Dan zou ik toch – bedenk ik nu – nooit van mezelf af zijn

Maar zo lang mijn hart doet zingen, mijn rusteloos refrein

Ken ik (nog) twee, drie liefdesliedjes... zing ’t nog wel uit

Instrumentaal

Als ik nu eens alles had, al wat mijn hart begeert,

Dan had ik toch - bedenk ik nu – nooit van mezelf geleerd.....geleerd

Dat mijn hart om niets doet zingen... omdat ik er nog ben.

‘k Ken nog twee, drie liefdesliedjes, ‘k heb hier en daar nog wel een fan/of:waar ik ook wel weer aan wen

Een of twee, drie, liefdesliedjes... zing ’t nog wel uit

Totdat de wijn mij, hoe troebel ook, haar laatste oordeel luidt...

Twee, drie, liefdesliedjes, ‘k heb zoveel woorden nog niet gebruikt

Of, ha!: en dan komt ‘r een he-le-grote-olifant-en die blaast dan op z’n fluit