Columns - Verhalen - Zondagstukken - Recensies

Democratie?

Hij was boos, kneep z’n ogen dicht achter zijn bril: ‘De Grieken spelen met vuur, bij hen ligt de verantwoordelijkheid!’ brieste hij. Zo hadden we hem nog nooit gezien, onze premier. Toch een visie? Ach, hij die zoveel verkiezingsbeloften deed tegen geld naar de Grieken had eenvoudig geen keus meer.

Democratie?

Dan die andere bril met samengeknepen ogen. Hij ontpopt zich als rekenmeester, boekhouder en regent, pleitbezorger van het neoliberalisme, het kapitalisme.

'Sociaal democraat' is hij, maar nu even niet. Nu is hij voorzitter van de Euro Groep, zoals hij zelf zegt.

Democratie?

(Ik moet denken aan de minzame grijns rond zijn mondhoeken in een volkomen misplaatst interview met Mathijs van Nieuwkerk begin dit jaar, waarin hij over de rug van miljoenen Grieken met gespeelde bescheidenheid (de triomf droop van zijn lippen) vertelde hoe hij de toen nieuwe minister Varoufakis de baas was).

 

Diegenen die het Grieks referendum als oneigenlijk en ondemocratisch betitelden omdat er niets te kiezen viel mogen zich achter de natte oren krabben.

 

Niet (alleen) twee politieke en culturele maar (vooral) twee economische wereldbeelden staan tegenover elkaar:

 

-       -  Het neoliberale, kapitalistische dat grote bedrijven en banken overeind houdt met lage lonen en het vereffenen van corrupte elites ten koste van burgers

 

-        - En één waarvan je op z'n minst de indruk krijgt dat het een transitie beoogt, misschien wel naar een 'civic economy' met macht bij burgers en coöperaties. In ieder geval niet bij (internationale) politieke personen. Een wereldbeeld waarvan je hoopt dat het op termijn een reductieve (niet op groei gebaseerde) en duurzame economie voorstaat (waarom geen investering van de EU onder voorwaarden daartoe!?) Met de cynische kanttekening dat dit wereldbeeld vertegenwoordigd lijkt te worden door hen die maar niet in staat zijn die idealen over het voetlicht te brengen, noch met concrete voorstellen komen.

Tegen de achtergrond van exponentieel groeiende veranderingen op onder andere het gebied van klimaat, techniek (robotica) en de daarmee samenhangende verdere ongelijkheid in samenlevingen zal de geschiedenis hard oordelen. Pas dan worden rekeningen vereffend.facebook blog foto