Columns - Verhalen - Zondagstukken - Recensies

'Me not - Me too'

'Me not - me too'

Al vanaf het begin wist ik: er wringt iets in die ‘Me too’ discussie.
Dat kan karakterologisch zijn: alles dat zich laat aanzien als hype – en dit is er duidelijk een – wekt mijn grootste wantrouwen. En dat wantrouwen moet ik wantrouwen omdat ik nu eenmaal wantrouwig ben. Tegelijkertijd is mijn wantrouwen vaak een goede indicator gebleken als er iets aan de hand is, en heeft mij bovendien menigmaal behoed voor allerhande nare situaties (of greep ik in). Maar dit keer lukt het me maar niet de vinger op de 'zere plek' te leggen. Sorry voor de woordspeling, ik word wat kriegelig van het onderwerp. Ongetwijfeld heb ik het hele kleine beetje macht dat ik had of heb weleens misbruikt (of ben misbruikt), maar ik ga hier geen bekentenissen afleggen. Ik heb mijn 'macht' veel vaker ten goede aangewend. Ook daarvan geen inhoudelijke akte (dit keer).
Laat me 's hardop denken.
Het is voor mannen wel eens goed weer bewust te zijn van hun (fysieke of maatschappelijke) overwicht. Dat geldt ook voor (sommige) vrouwen. Elke relatie is namelijk gebaseerd op macht. Er is immers in elke relatie een uitwisseling van belangen en verlangen – ook al is het in de relatie met je kat. Je mag hopen dat er een overlap is op de snijpunten van dat belang, maar de meeste belangen komen niet overeen. Er is meestal sprake van deelbelangen. Daarom is elke relatie ontzettend moeilijk, en zijn wij mensen zeer slecht in staat samen te werken (met name in grote groepen). Dan is het van belang goede afspraken te maken en aan verwachtingsmanagement te doen. Zodat degenen in de relatie(s) weten waar ze aan toe zijn. Geen sinecure. Verre van. Het thema van al mijn blogs: wij communiceren erg slecht. En of het nou je kat betreft of je schoonmoeder: er is altijd sprake van onbalans. De ene keer wordt die gecompenseerd door geld of eten, de andere keer door liefde van een dochter of zoon – of ook geld. In elk geval betekent het dat de een altijd meer macht heeft dan de ander. En dan komt het dus aan op goede afspraken. Anders heb je al snel te maken met machtsmisbruik, een onvermijdelijke menselijke eigenschap: het onevenredig uitoefenen van je belangen ten opzichte van de ander. En dat gaat ten koste van zelfrespect, of in schrijnender gevallen van integriteit. Blijkbaar is het voor ons allemaal erg moeilijk een grens te duiden. Je wilt nu eenmaal iets heel graag, en die ander kan die wens voor je vervullen. Vice versa heeft die ander meer of anders op zijn of haar conto. Zie hier dus de spanning in elke relatie. Zie hier de spanning van het leven. Versta me goed: als je verkracht wordt heb je te maken met een crimineel. Maar er zijn ontelbare tussenvormen. En die kunnen nooit in een hashtag gevangen worden.

Dat gezegd hebbende rest mij nog een paar zaken: alle mannen die nu – daartoe opgeroepen door minister Bussenmakers – als een ridder op een wit paard die hashtag steunen hebben wat mij betreft de schijn tegen - alsof hun onschuld bij voorbaat buiten kijf staat. Inclusief de briesende ex vice president Joe Biden. Had het eerder gezegd! En alle mannen die nu publiekelijk aan de schandpaal worden genageld zijn behalve hoogst vermoedelijk hufters ook slachtoffer van middeleeuwse taferelen. En eenieder die zich op dit moment gemakshalve of solidair aansluit bij de hashtag mag zich afvragen waarom niet voor een eigen moment gekozen is, niet eerder een grens is getekend, en waarom diegenen zo graag wilden blijven werken in een cultuur waarin machtsmisbruik zo sterk aanwezig was - waarom de ambitie zo groot was, en waar dat vandaan kwam. Het slachtoffer zijn van keiharde criminelen buiten beschouwing, zijn slim ageren, melding doen, van baan veranderen, desnoods stampij maken of revanche nemen, maar vooral gesprek (met vrienden, politie, collega’s, vertrouwenspersonen) opties waarvan ik me niet kan voorstellen dat ze de afgelopen 10, 15 jaar, NIET aanwezig waren.
Tot zover mijn vinger op een mogelijk zere plek.
Ik ga ervan uit dat het geen aanranding van je integriteit is.

2017 facebook blog foto