Columns - Verhalen - Zondagstukken - Recensies

Klaver verantwoordelijk, of Rutte en Buma?

Dit land heeft rechts gestemd. Niet links. De heren Rutte en Buma hebben tijdens de verkiezingen talloze vliegen van de heer Wilders afgevangen door een zeer rechts immigratie geluid te laten horen. Zíj moeten daarvoor verantwoording afleggen, níet Klaver. Het is een vertekende en a politieke analyse van ‘onderkoning’ Tjeenk Willink om het breken van de formatie besprekingen in de schoenen van Groen Links te schuiven. Het getuigt daarbij van weinig democratisch inzicht - en ondemocratische beinvloeding. Men kan (groen)links niet verwijten vóór corrupte deals met Afrikaanse landen te zijn. Ja, ik ben voor herverdeling, ook in de regio, maar er gaat te weinig geld heen (aldus hoogleraar van Reisen internataionale betrekkingen), en vluchtelingen worden op dit moment door corrupte Afrikaanse regimes opgesloten zonder eten en water. Een gotstpe! Notabene van iemand als Tjeenk Willink, die geacht wordt boven de partijen te staan. Het getuigt helemaal van weinig politiek inzicht van degenen die GL verantwoordelijk houden voor het breken van de formatie als men lessen wil trekken uit de minimalisering van de PVDA (slechts 9 zetels). Klaver zou wel gek zijn in die zelfde val te stappen. Daarbij komt: GL verloor 2 dagen voor de verkiezingen 5 zetels aan rechts (VVD) door het ‘presidentiële’ optreden van de heer Rutte inzake de Turkse kwestie. Desondanks besteeg voorman Klaver de avond van de verkiezingen het podium en liet zich vrolijk bejubelen door een menigte blije jongeren. Ik was perplex: hij nam blijkbaar genoegen met 14 in plaats van de 19 zetels van de peilingen. Dat zijn 5 zetels die hem slechts 48 uur waren afgenomen. Ik had teleurstelling verwacht, woede, een donderspeech! Een in de trant van: en hier laten we het niet bij zitten! Niets daarvan. Daags later sprak ik een vertrouweling van Klaver. Deze vertelde mij notabene dat GL in de eerste plaats een ‘bestuurspartij’ wil zijn. Ik had gehoopt dat hij als ‘coming man’ zijn generatie tot een nog veel grotere beweging zou maken. Ik was teleurgesteld. Ondanks dat ik niet veel voel voor het ‘halleluja’ en ‘super-chill’ gehalte had ik die ‘beweging’ van harte gesteund. 

Het klimaat, zeg je, daar heb je het toch zo vaak over? (Het is de verantwoordelijkhied van de Nederlandse kiezer, en van Rutte en Buma, en er is nog veel over te zeggen) maar dat loopt nu. Het debat erover is in een mum van tijd ‘omgegaan’. Het bedrijfsleven doet het, burgerinitiatieven (civic coops) doen het. En er worden miljarden geinvesteerd door de huidige minister Kamp (zonder medeweten van de kiezer notabene).

Tot slot: de angst en bezorgdheid voor massa immigratie begrijp ik heel erg goed. Ons primitieve brein is lang niet genoeg ontwikkeld om samen te werken met andere(en) (culturen) en rassen. Daarom nogmaals: herverdeling in de regio is noodzakelijk, maar op een veilige manier. Net als gecontroleerde opvang hier (zoals ook gebeurt!). En ik citeer hier graag Leonard Cohen weer eens: ‘If we don’t, we screw up badly.’ Ik ben blij dat Klaver zijn rug recht hield. Nu wil ik de jongeren horen.2017 facebook blog foto